Vilém Pospíšil

Česká národní banka vydává k výročí 100 let od založení Československé republiky jedinečnou emisi dvacetikorun, na kterých jsou vyobrazeni zásadní muži těchto okamžiků.

Na podzim roku 2018 razila Česká mincovna tři dvacetikorunové mince, na kterých byli vyobrazeni Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš. V lednu 2019 tato série pokračuje dalšími osobnostmi, které výrazně přispěly ke vzniku Československa.

Na dvacetikorunových mincích ražených v lednu 2019 jsou vyobrazeni:

V tomto článku si přiblížíme právě Viléma Pospíšila a jeho přínos v této přelomové době.

 

Kdo je Vilém Pospíšil?

Vilém Pospíšil

Vilém Pospíšil je bankéř, národohospodář, právník, publicista a také první guvernér Národní banky Československé.

Narodil se 5. května 1873 a po studiu na pelhřimovském gymnáziu vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze. Pocházel z chudších poměrů, takže si již při studiu přivydělával například jako člen redakce časopisu Politik.

Po dokončení studií začal pracovat v soudní službě a již v roce 1902 nastoupil do Městské spořitelny pražské, kde nejprve zastával funkci úředníka, ale již pět let poté se stal jejím ředitelem a v letech 1919 až 1926 byl dokonce jejím vrchním ředitelem.

Během první světové války byl činný v odbojovém uskupení Maffie, stejně jako Tomáš Garrigue Masaryk.

Měnová odluka

Po první světové válce a po odtržení se od habsburské monarchie a vytvoření samostatného Československého státu, bylo nutné taktéž vyčlenit československý měnový oběh od ostatních částí bývalého Rakousko-Uherska.

Výsledkem těchto kroků bylo mimo jiné i zavedení první československé koruny.

Československá koruna první republiky

Československá koruna první republiky

Cílem reformy tedy bylo osamostatnit československý finanční oběh, vytvořit samostatnou měnu, vybudovat měnovou politiku pro zhodnocení měny a spojit korunu se zlatem v tzv. zlatý standard.

 

Průběh měnové reformy

V noci z 25. na 26. února 1919 byly uzavřeny hranice nově vzniklé Československé republiky a byl zastaven pohyb veškerého zboží, všech osob i pošty. Ve dnech od 3. do 9. března proběhlo okolkování většiny bankovek, které se nacházely na území Československé republiky a v poměru 1:1 byla zavedena československá koruna.

Vilém Pospíšil se společně s Aloisem Rašínem podílel na vytvoření měnové odluky a připravil například převedení české koruny na zlatý standard.

 

Guvernér České národní banky

1.dubna 1926 vznikla Národní banka Československá a Vilém Pospíšil se stal jejím prvním guvernérem. Pospíšil byl vyznavačem měnové stability a opatrné úvěrové politiky.

V roce 1934 však na tento post rezignoval po neshodách s Karlem Englišem na devalvaci československé měny.

V této době totiž probíhala světová hospodářská krize, která se dotýkala měn vázaných na zlato. Názor na řešení těchto nesnází byl dvojí: Česká národní banka v čele s Pospíšilem chtěl ponechat zlatý obsah koruny a pomocí změn v měnové politice vyvážit její úpadek. Karel Engliš byl naopak zastáncem názoru, že snížením zlatého obsahu v koruně dojde i ke zmírnění jejího znehodnocování.

Vláda se nakonec rozhodla pro druhé – devalvační řešení a Pospíšil společně s celou bankovní radou podal demisi.

23. února 1934 byl jmenován novým guvernérem Engliš, který následně snížil obsah zlata o šestinu na 37,15 mg. K podobnému kroku se později uchýlily i další státy, které měly navázanou měnu na zlato. Československá republika na to reagovala další devalvací, opět o šestinu na 31,21 mg. Po těchto krocích se hodnota koruny již stabilizovala.

 

Česká národní banka vydává dvacetikorunové mince k výročí měnové odluky od Rakouska-Uherska. V březnu 2019 vychází také sada oběžných dvacetikorunových mincí k výročí roku měny. Objednejte si na e-shopu České mincovny vlastní sadu všech šesti dvacetikorunových mincí.

Share this Post