Co je to brakteát?

Co je to brakteát?

Název brakteát pochází z latinského „bractea/braktea“, což znamená „lístek/listový útvar“, v přeneseném významu se tak označoval tenký plátek kovu, nejčastěji zlata, ozdobený ražbou. Nebylo to ale jen zlato, ze kterého se brakteáty

Read More

Co je to bullion coin?

Co je to bullion coin?

Bullion coin je mince vyražená z drahého kovu, která je určena především pro investiční záměry nebo jako prostředek pro uchování hodnoty. Bullion coin je většinou zlatá nebo stříbrná a výjimečné

Read More

Co je pamětní medaile

Co je pamětní medaile

Pamětní medaile je podobná pamětní minci, ale nemá nominální hodnotu a neslouží jako legální platidlo. Pamětní mince je ražena především na památku významných událostí a osobností či v upomínku důležitých

Read More

Co je pamětní mince

Co je pamětní mince

Pamětní mince jsou legální platidlo, stejně jako oběžné mince. Ve většině případů mají nominální hodnotu a vydává je stát nebo centrální banka. Některé pamětní mince však nominální hodnotu nemají. Jedná

Read More

Heraldika

Heraldika

Heraldika je věda, která se zabývá studiem znaků a erbů. Zkoumá jejich vznik, vývoj i užívání. Jako vědecká disciplína je pojímána od poloviny 19. století. Slovo heraldika pochází z latinského

Read More