Svatá Barbora

svatá barbora

 

Svatá Barbora je patronem:

 • horníků
 • sedláků
 • architektů
 • stavebních dělníků
 • pokrývačů
 • zedníků
 • slévačů zvonů
 • kovářů
 • kameníků
 • tesařů
 • hrobníků
 • zvoníků
 • kuchařů
 • řezníků
 • dívek
 • zajatců
 • dělostřelectva
 • hasičů
 • umírajících

Dále je také vzývána

 • za dobrou smrt
 • proti ohni
 • nebezpečí při bouřce
 • proti moru a horečnatým onemocněním
 • jako pomocnice v nouzi

 

O životě v přepychu a nepochopení

Svatá Barbora patří společně se svatou Markétou a Kateřinou k nejslavnějším pannám mučednicím a zároveň je považována za jednoho z 14 pomocníků v nouzi. Ačkoli se o jejím životě nedochovalo mnoho písemných zpráv, mezi svatými má nemalý význam. Střípky jejího života tak známe jen z legend.

Podle nich se Barbora narodila ve 3. století v rodině zámožného pohanského kupce a byla neskutečně krásná a chytrá. Pocházela z Nikomédie, což bylo starověké město nacházející se v dnešním Turecku. Na jeho místě se dnes nachází turecké město Ízmit.

Barbora byla jediná dcera a po smrti své matky zůstala sama s otcem. Ten byl zásadně proti křesťanskému učení a vychovával ji čistě v pohanském duchu. V rámci ochrany vůči křesťanství ji dokonce uvěznil v kamenné věži, kde byla nucena trávit veškerý čas i když v přepychu.

Křesťanské učení si ale i tak našlo k dívce cestu, a to v podobě jednoho sloužícího, který byl křesťanem. Barbora dostala možnost dopisovat si s křesťanským učencem Origenem a podařilo se jí i zrealizovat návštěvu kněze, od kterého pak přijala křest a učinila slib věčného panenství.

 

Útěk před svatbou

Události nabraly spád ve chvíli, kdy se Barbořin otec rozhodl dceru provdat. Barbora byla nucena jít s pravdou ven a otci oznámila, že je pokřtěna. Otce to pochopitelně rozhořčilo a Barbora musela uprchnout. Podle legendy se před ní na útěku otevřela skála a dívka se v ní ukryla. Podle toho se z ní také stala patronka horníků.

Bohužel byl její úkryt brzy odhalen a vlastním otcem byla uvězněna a mučena hladem. Když Barbora nepodlehla otec se rozzuřil a odvedl ji k soudci Marcianovi, kde ji udal jako křesťanku. Barbora byla do krve bičována, drásána železnými mučidly, pálena hořícími pochodněmi a když se ani poté nezřekla své víry, byla nahá odvedena na popraviště a sám otec ji popravil.

Legenda tvrdí, že ve chvíli popravy vyšlehl z jasného nebe blesk a otce na místě spálil na uhel. Z toho pramení její patronství nad dělostřelci a pyrotechniky. Ve chvíli své smrti se modlila za kající hříšníky, a proto je vzývána za šťastnou hodinu smrti.

 

Uctívání sv. Barbory

Svatá Barbora je nejčastěji vyobrazována s křížem, pavím pérem (symbol nesmrtelnosti), mečem nebo s kalichem v ruce.  Její zpodobnění můžete vidět na Karlově mostě, kde byla ztvárněna sochařem Janem Brokoffem v roce 1707.

Památka sv. Barbory se světí 4. prosince během prvních adventních dnů a svátek se pojí s mnoha lidovými zvyky. Tím nejznámějším je řezání třešňových nebo višňových větviček, tzv. barborek. Podle tradice se dívka do roka vdá, pokud větvička vložená do vody do Štědrého dne rozkvete.

Na venkově se dříve také udržovala tradice „chodit se sv. Barborkou“, kdy se dívky hezky oblékaly, chodily od domu k domu a metličkou hrozily dětem. Zvyky se lišily vesnici od vesnice.

Svaté Barboře je také zasvěcen jeden z nejznámějších chrámů v České republice – Chrám sv. Barbory v Kutné hoře. Kutná hora je hornické město, a tak není divu, že se jeho patronkou stala právě sv. Barbora. Původně se v Kutné hoře nacházela jen kaplička zasvěcená patronce horníků, měšťané si ale na své náklady vybudovali chrám, který je dnes dokonce zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře

Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře

Mince svaté Barbory

Svatá Barbora proof patří do řady minimincí České mincovny o hmotnosti jedné poloviny gramu. Je součástí sběratelské kolekce věnované patronům – světcům. Po svatém Floriánovi, patronu hasičů, kovářů, kominíků a mnoha dalších, následuje patronka horníků sv. Barbora.

Minci vytvořil medailér David Kružliak, jehož prací je i již zmiňovaná mince sv. Floriána. Na reverzní straně najdete postavu sv. Barbory, která je vyobrazena jak jinak než s mečem v jedné ruce a kalichem v ruce druhé. Nemůže chybět ani symbol věže a jméno světice v češtině a v angličtině.

Averzní strana mince Svatá Barbora

Averzní strana mince Svatá Barbora

Reverzní strana mince Svatá Barbora

Reverzní strana mince Svatá Barbora

Na averzní straně mince jsou pak nezbytné náležitosti ostrova Niue, poskytovatele zahraniční licence k vydávání pamětních mincí České mincovny – tj. jméno a portrét královny Alžběty II., rok vydání 2018 a nominální hodnotu 5 DOLLARS (NZD).

Mince Svatá Barbora v blistru

Mince Svatá Barbora zasazena v ozdobném blistru

Rozšiřte svou numismatickou sbírku či darujte minci jako dárek pro štěstí!

Share this Post