Vznik Československa

České země patřily k nejmodernějším národům mocného Rakouska-Uherska. V průběhu 1. světové války se začaly objevovat myšlenky o odtržení se od habsburské monarchie a vytvoření vlastní národní identity, tedy samostatného Československého státu.

Prvním tvůrcem myšlenky o samostatnosti Čechů a Slováků byl Tomáš Garrigue Masaryk, který před válkou působil jako poslanec říšské rady ve Vídni, kde hájil zájmy českého národa. Už v této předválečné době si Masaryk pohrával s myšlenkou národního osamostatnění, avšak cestou diplomatickou a nenásilnou. Když však v roce 1914 rozpoutalo Rakousko-Uhersko válku, Masaryk spatřil reálnou příležitost v rozpadu monarchie a vzniku Československa.

Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

Začátkem 1. světové války Tomáš Garrigue Masaryk emigroval do zahraničí a snažil se vyjednávat se západními státy o pomoci v boji za samostatné Československo. Následně byla vytvořena celá exilová vláda, do které patřili mimo Masaryka také slovenský generál francouzské armády Milan Rastislav Štefánik nebo významný diplomat Edvard Beneš.

Po odjezdu Masaryka byl v Českých zemích vytvořen orgán domácího odboje, který se nazýval Maffie. Jeho hlavním úkolem bylo udržovat stálý kontakt s exilovou vládou a řídit zpravodajskou činnost. V předsednictvu Maffie stál v roce 1915 Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín, Josef Scheiner nebo Přemysl Šámal.

Znak odbojové organizace Maffie

Znak odbojové organizace Maffie

V roce 1916 zemřel habsburský císař František Josef I. a atmosféra v monarchii se postupně uvolňovala. O rok později padl carský režim v Rusku a začaly tak nastávat události, které postupně podpořily úsilí o osamostatnění.

V květnu roku 1918 vznikla tzv. Pittsburská dohoda na znamení souhlasu o samostatnosti Československa mezi slovenským a českým národem. V následujících měsících se vznikem Československa souhlasily i ostatní země, jako Francie, Velká Británie nebo USA.

18.10.1918 Tomáš Garrigue Masaryk vydal Washingtonskou deklaraci, ve které nastínil základy nového Československého státu. O deset dní později, dne 28.10.1918 vznikl samostatný Československý stát.

V letošním roce slavíme přesně 100 let od založení samostatné Československé republiky. A jelikož je v našich dějinách převratné číslo osm, Česká mincovna vytvořila celou oslavnou kolekci nazvanou “převratné osmičky”. Na památku roku 1918 byly vyraženy zlaté mince symbolizující osvobození z rakousko-uherských spárů a vznik Československé republiky.

Zlatá mince Převratné osmičky našich dějin - 1918 Vznik Československa

Zlatá mince Převratné osmičky našich dějin – 1918 Vznik Československa

Share this Post