Návrat Tomáše Garrigua Masaryka do vlasti

Tomáš Garrigue Masaryk je nejvýznamnější osobností české novodobé historie. Byl to nejen československý státník, pedagog, sociolog, filozof, ale hlavně 1. prezident Československé republiky. V průběhu 1. světové války Masaryk bojoval za samostatnost českého národa a je to právě on, kdo se nejvíce zasloužil o vznik nezávislého Československa.

Začátkem roku 1918 se Masaryk vydal do USA, aby se setkal s prezidentem Woodrowem Wilsonem a přesvědčil ho o osamostatnění Československa. Masaryk v Americe dlouhé týdny přednášel a přesvědčoval. Napsal dokonce i knihu “Nová Evropa”, která ve výsledku přispěla k Wilsonovu rozhodnutí, že odmítne rakouské návrhy na federalizaci monarchie a podpoří vznik Československa a jiných slovanských národů.

Samostatný Československý stát byl vyhlášen 28.října 1918. Krátce po vyhlášení samostatnosti byl v revolučním Československu Masaryk prohlášen také za prezidenta republiky. V této době byl však Masaryk ještě v USA a do své milované vlasti přijel až v prosinci roku 1918.

20. listopadu 1918 se Masaryk vydává z New Yorku vstříc nové svobodné budoucnosti. Cesta mu trvala přibližně měsíc, jelikož jako prezident ještě navštívil Anglii, Francii, Itálii a Rakousko, a tak se do své mateřské země dostal až 21. prosince 1918, kde ho vítězoslavně přivítaly tisíce lidí.

První přivítání na Masaryka čekalo na vlakovém nádraží v Horním Dvořišti, kde na prezidentovu počest pěli slávu železničáři i vládní představitelé. Čekal zde i prezidentův syn Jan Masaryk, který svého otce přivítal chlebem a solí. Dále Masaryk cestoval přes České Budějovice až do stověžaté matičky Prahy. Z vlaku prezident vystoupil na budoucím Wilsonově nádraží a svou triumfální cestu pokračoval v automobilu Laurin & Klement. Oslavy v Praze byly veliké. Český umělec Alois Jirásek pronesl řeč, z Národního divadla se rozezněla Smetanova Libuše a dav šťastných lidí doprovázel prezidenta až do Sněmovní ulice, kde pronesl prezidentský slib.

Tomáš Garrigue Masaryk při návratu z exilu

Tomáš Garrigue Masaryk při návratu z exilu

V roce 1920 proběhly nové volby, ve kterých prezident Masaryk opět uspěl a byl zvolen na dalších 7 let. Celkem byl T.G. Masaryk zvolen prezidentem čtyřikrát a tuto funkci vykonával od roku 1918 až do roku 1935, kdy ze zdravotních důvodů abdikoval. V září roku 1947 prezident vážně onemocněl a na zánět plic 14. 9. 1947 zemřel.

Podpis prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka

Podpis prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka

Jako vzpomínku na vznik samostatné Československé republiky Česká mincovna vydala pětidílnou minisérii českých dukátků s názvem “Vznik Československa”. Poslední, závěrečná mince je věnována právě T.G. Masarykovi a jeho návratu z exilu do vlasti.

Dukát Vznik ČSR - Návrat T. G. Masaryka do vlasti proof

Dukát Vznik ČSR – Návrat T. G. Masaryka do vlasti proof

Série dukátů Vznik Československa dále obsahuje také dukáty s tématy Martinská deklarace, Vznik Československa, Washingtonská deklarace a Vyhlášení samostatnosti Československa.

Dukát Vznik ČSR - Martinská deklarace proof

Dukát Vznik ČSR – Martinská deklarace proof

Dukát Vznik ČSR - Vznik Československa proof

Dukát Vznik ČSR – Vznik Československa proof

Dukát Vznik ČSR - Washingtonská deklarace proof

Dukát Vznik ČSR – Washingtonská deklarace proof

Dukát Vznik ČSR - Vyhlášení samostatnosti Československa proof

Dukát Vznik ČSR – Vyhlášení samostatnosti Československa proof

Share this Post