Založení Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova (latinský název Universitas Carolina) sídlí v Praze a je nejvýznamnější českou vysokou školou, jednou z nejstarších evropských univerzit a vůbec nejstarší severně od Itálie a východně od Paříže.

Historie Karlovy univerzity

Dějiny této univerzity tvoří významnou část českých dějin a české kultury.

Logo Univerzity Karlovy

Logo Univerzity Karlovy

O založení univerzity v Praze uvažoval už král Václav II. v roce 1294, ale v tuto dobu proti němu stála šlechta, která s tím nesouhlasila. V roce 1346 se stal Karel IV. římských a českým králem a vyslal poselstvo s žádostí o papežské povolení.

Tuto myšlenku silně podpořil také arcibiskup Arnošt z Pardubic a díky tomu vydal 26. ledna roku 1347 papež Kliment VI. listinu, která ustanovila, že ve městě Praze může na věčné budoucí časy kvést obecné učení v kterémkoliv povoleném oboru. Současně s touto listinou bylo zaručené uznávání licencí i magisterských hodností, které budou nabyty na pražské univerzitě, v celém křesťanském světě. Od tohoto roku se také začalo vyučovat v několika klášterech.

Koncem března roku 1347 proběhl zemský sněm a zde bylo založení univerzity schváleno.

Karlova univerzita byla oficiálně založena Karlovou listinou dne 7. dubna 1348.

 

Vznikly čtyři fakulty – teologická, artistická, právnická a lékařská. Vzorem pro toto rozdělení byla univerzita v Paříži.

Císařským diplomem ze dne 14. ledna 1349 dostala univerzita důležitá privilegia. Zejména právo vydávat vlastní status o osvobození od daní. Z této doby také pochází stříbrné pečetidlo se svatým Václavem, na kterém byl nápis: “Sigillum universitatis scholarium studii Pragensis,” což znamená: “Pečeť studentské obce pražského učení”.

 

První roky univerzity

Díky různým sbírkám, darům, daním mezi duchovenstvem se činnost univerzity rozbíhala, avšak pomalu. První magistr svobodných umění se stal v roce 1359 Jindřich z Libšic a byl promován arcibiskupem Arnoštem z Pardubic.

V této době vznikaly další univerzity v okolních zemích – ve Vídni v roce 1364 a v Krakově v roce 1366. Na tento popud založil císař Karlovu kolej pro 12 magistrů artistické fakulty, kterou význačně dotoval. Tato kolej stála zhruba v místech současné Filosofické fakulty.

Císař také ustanovil, že na místa kanovníků kostela Všech svatých na Pražském hradě mají být voleni pouze univerzitní učitelé.

Roku 1372 se oddělila právnická fakulta a do dob husitských válek měla vlastního rektora. Roku 1737 získala vlastní kolej.

Roku 1383 věnoval císař a král Václav IV. univerzitě velký palác patricijské rodiny Rotlevů, dnešní Karolinum, který se později stál sídlem rektora i koleje.

 

Dekret kutnohorský

Roku 1384 se začalo na univerzitě projevovat národností a názorové napětí mezi českými a německými studenty i přednášejícími. Řada německých mistrů následně odešla do Heidelbergu, Kolína a Vídně.

Roku 1391 byla založena Betlémská kaple, kde byla ustanovena místa pro české kazatele a jeden z nich byl Jan Hus.

Nesváry mezi německou a českou stranou vyvrcholil v roce 1409 listinou, která omezovala práva cizinců na Karlově univerzitě. Tato listina vznikla dne 18. ledna a je známa jako Dekret kutnohorský. Ten upravoval hlasovací práva všech zúčastněných stran. Česká strana získala 3 hlasy (tedy většinové) a ostatní národy získaly hlas jeden. Tento dekret se netýkal tou dobou samostatné právnické fakulty.

Jan Hus se stal mistrem artistické fakulty roku 1396, roku 1401 jejím děkanem a v roce 1409 rektorem.

Když byl Jan Hus v roce 1415 upálen, šlechta i města se postavili na jeho obhajobu a roku 1417 se univerzita slavnostně přihlásila k přijímání podobojí.

Karlova univerzita existuje do současnosti a za dobu své existence se stala jednou z nejprestižnějších nejen v České republice, ale také v Evropě. Dějiny Karlovy univerzity jsou současné také dějinami naší vlasti.

 

Kilogramová mince Založení Univerzity Karlovy

Od založení Karlovy univerzity dne 7. dubna 1348 uběhlo přesně 670 let. Česká mincovna toto výročí připomíná stříbrnou kilogramovou mincí.

Stříbrná kilogramová mince Založení Univerzity Karlovy stand

Reverzní strana stříbrné kilogramové mince Založení Univerzity Karlovy stand

Autorem pamětní ražby je přední medailér a pedagog Mgr. Petr Horák. Na reverzní straně je vyobrazen korunovaný Karel IV. držící zakládací listinu univerzity, ze které visí pečeť.

Stříbrná kilogramová mince Založení Univerzity Karlovy stand

Averzní strana stříbrné kilogramové mince Založení Univerzity Karlovy stand

Na averzní straně je detailní vyobrazení oné pečetě, na které Otec vlastni klečí před svým vzorem svatým Václavem. Na této straně mince jsou vyobrazeny také atributy ostrova Niue, který je emitentem mince, a také portrét královny Alžběty II a nominální hodnota 80 DOLLARS (NZD) a rok emise 2018.

Celkovou kompozici dotváří ještě orlice a lev společně s nápisem: “ANNO DCLXX AB UNIVERSITATE CAROLINA FUNDATA, který znamená: “670. výročí založení Univerzity Karlovy.

Tato majestátní mince vychází v omezeném počtu 200 kusů a je uložena do luxusní dřevěné etue.

Dřevěná etue a stříbrná kilogramová mince Založení Univerzity Karlovy

Stříbrná kilogramová mince Založení Univerzity Karlovy v dřevěné etui

Mince Založení Univerzity Karlovy je vhodným dárkem pro absolventy této nejstarší české univerzity, studenty a velmi často slouží k upomínku ke dni promoce jak úspěšným studentům, tak jejich hrdým rodičům.

Share this Post