Rudolf II. Habsburský a Magistr Kelley

Rudolf II. Habsburský, římský císař, král český, uherský a chorvatský, markrabě moravský a arcivévoda rakouský se narodil 18. července 1552 ve, Vídni a zemřel 20. ledna 1612 v Praze.

Rudolf II. Habsburský

Rudolf II. Habsburský

 

Španělské vzdělání a cesta na trůn

První zmínky o mladém Rudolfovi II. pocházejí až z doby jeho 6. roku života, kdy jeho matka Marie Španělská nesouhlasila s tím, aby jeho učitelem byl Jiří Muschler, kterého podezírala ze sympatií k luterství. Místo toho se zasadila o to, aby Rudolfa II. vychoval a vzdělal španělský král Filip II. Mladý Rudolf tedy odjel na španělský dvůr, kde pobyl až do svých 19 let.

Po návratu se jeho otec Maxmilián II. snažil, aby byl Rudolf II. co nejdříve jmenován českým králem. Což se povedlo zhruba rok poté – 22. září 1575. Když o rok později jeho otec zemřel, Rudolf II. se chopil vlády také jako římský císař.

 

Stěhování do Prahy, deprese a nedůvěra

Vlivem špatných vztahů s příbuznými se Rudolf II. přestěhoval do Prahy a stal se tak posledním českým panovníkem, který zde sídlil. V roce 1597 se u něj začal výrazně zhoršovat zdravotní stav – dlouhodobě bojoval s depresemi a mimo to také se syfilidou, která byla následkem jeho nespoutaného sexuálního života.

Během tohoto období Rudolf vyhnal ze dvora své rádce, jeho dvůr se postupně začal rozkládat, vliv získávalo i služebnictvo, císař začal naslouchat radám alchymistů a umělců a neúspěšně se pokusil o sebevraždu.

Mezitím jeho bratr Arnošt předal vládu bratrovi Matyáši, který posílil potlačování náboženství, které vedly až k selskému povstání. To se mu však úspěšně podařilo potlačit, získal si náklonost šlechty a následně také sjednal mírovou dohodu s Osmanskou říší.

Konflikty mezi bratry vrcholí Matyášovým tažením na Prahu, které ukončil až Libeňský mír. Ve stejný okamžik si bratři rozdělí území a Rudolfovi zůstávají Čechy, Slezsko, a Horní a Dolní Lužice.

Jeho vládu však ukončí vpád pasovských vojsk a novým králem je zvolen jeho bratr Matyáš. Rudolf si však ponechává své sídlo na Pražském hradě a až do své smrti i titul císař Svaté říše římské.

 

Alchymista Kelley

Edward Kelley (ňěkdy také Kelly) či Edward Talbot byl kontroverzní alchymista původem z Anglie, který se snažil získat přízeň Rudolfa II. a velkou část svého života prožil v Čechách. Vysoká štíhlá postava, plnovous a husté vlasy samy o sobě působily čarodějnicky.

 

Magister Edward Kelley

Magister Edward Kelley

Svým nemorálním chováním vynikal již při studiu, které nedokončil, ale i tak univerzitní titul používal. Učil se lékárníkem a později pracoval i v advokátní kanceláři, kde mu za podvod byly uříznuty obě uši.

Dlouhou dobu spolupracoval s věhlasným astrologem a též alchymistou Johnem Dee. Oba se na nějaký čas přestěhovali do Polska a poté i do Čech.

Zprvu je Rudolf II. neuvítal příliš vřele, i když byl panovník znám svou slabostí pro alchymii. Toto nepřijetí je často přisuzováno spekulacím o tom, že byli vysláni jako zvědové anglické královny Alžběty I. a panovník byl před nimi varován.

Nějaký čas se museli oba alchymisté ukrývat, až do chvíle, kdy se roznesly zvěsti o jejich alchymistickém umění. To opět přilákalo panovníkovu pozornost a na jeho pozvání se Edward Kelley nakonec usadil v Praze, kde žil se svou manželkou Johanou Westonovou a dcerou Alžbětou.

Pro Rudolfa II. Kelley pracoval na objevení elixíru mládí, ale jeho chování panovníka velmi popouzelo a poté, co při zakázaném souboji Kelley zabil jednoho dvořana, vydal panovník příkaz k jeho uvěznění. Vězněn byl nejdříve na Hradě Křivoklátě a poté na Hněvíně.

Při dvou pokusech o útěk si Kelley poranil postupně obě nohy a jako mrzák se rozhodl svůj život raději skončit. Pomocí smrtícího nápoje vykonal ve svých 42 letech sebevraždu.

 

Slavná dvojice ve filmu

Přemýšlíte odkud tuto neobvyklou dvojici znáte? Pravděpodobně z filmové pohádky Císařův pekař – Pekařův císař z roku 1951, kde byla ztvárněna Janem Werichem a Jiřím Plachým. Ačkoli film není natočený přesně podle historických událostí, povaha obou osobností je v něm vyobrazena velmi výstižně.

Ve filmu můžete sledovat příchod Magistra Kelleyho na císařský dvůr a jeho podvodné chování. Pro císaře má za úkol vytvořit umělou ženu Sirael. Sirael je však žena z masa a kostí, která jen pro císaře hraje divadlo.

 

Zlatá investiční mince Rudolf II. Habsburský a Magistr Kelley

Tuto magií opředenou dvojici můžete vidět na zlaté minci České mincovny o hmotnosti dvou trojských uncí. Jedná se o cyklus mincí, na kterých jsou vyobrazovány známé historické dvojice – dosud se na nich představili reformátoři, umělci a panovníci.

Dvouuncovou minci Rudolf II. Habsburský a Magistr Kelley vytvořil akademický sochař Zbyněk Fojtů. Pozoruhodné je vyjádření vztahu úcty a opovržení panovníka a alchymisty na reverzní straně mince. Jsou na ni portréty obou osobností, ale otočené proti sobě vzhůru nohama. Rudolf je vyobrazen s typickými módními doplňky té doby a Kelleymu nechybí nápadné husté vlasy a plnovous.

Na averzní straně pak můžete vidět rudolfínskou Prahu, která byla centrem renesanční Evropy. Protože se jedná o minci vydávanou v zahraniční licenci ostrova Niue, nese averz ještě nezbytné atributy emitenta – jméno a portrét královny Alžběty II., nominální hodnotu 100 DOLLARS a rok emise 2018.

Zlatá dvouuncová investiční mince Rudolf II. Habsburský a Magistr Kelley proof

Reverzní strana investiční mince Rudolf II. Habsburský a Magistr Kelley proof

Share this Post