František Josef I.

František Josef I. byl rakouský císař, český a uherský král z dynastie habsbursko-lotrinské, který se narodil roku 1830 a vládl neuvěřitelných 68 let. Stal se tak nejdéle vládnoucím Habsburkem a je jedním z nejdéle vládnoucích panovníků vůbec. Jeho podobiznu velmi dobře znáte, jaký je ale jeho příběh?

František Josef I.

František Josef I.

Osobnost

František byl synem arcivévody Františka Karla a bavorské princezny Žofie. Jeho narození bylo dlouho očekávané, a tak není divu, že se stal velmi oblíbeným synem a vnukem.

Už v dětství se u Františka projevoval velmi silný smysl pro pořádek – vše muselo být na svém místě. A jelikož v něm od počátku všichni viděli budoucího císaře, byl vychováván velmi svědomitě k zodpovědnosti.

Jeho matka v něm od mala budovala myšlenku silné panovnické moci a František tak vyrostl na tvrzení, že panovník se zodpovídá jen Bohu. Vzdělával se v oblasti státních záležitostí, teologie, studoval jazyky včetně češtiny a měl velmi kladný vztah k armádě. Svému panovnickému poslání podřídil celý svůj život. Byl pečlivý, přísný a dbal na dodržování pravidel.

Na druhou stranu byl velmi konzervativní, chyběla mu fantazie a odvaha udělat změny. Ustupoval jen, když to bylo opravdu nutné. Odmítal i technické vymoženosti jako telefon, auto nebo kovové pero.

Divadlo ho nebavilo, neměl smysl pro hudbu a v architektuře dával přednost monumentálními klasicismu. Jedinou jeho volnočasovou činností byl pravděpodobně lov, kterému se věnoval až do pokročilého věku i přes zhoršený zrak.

Vláda

František se dostal k vládě ve svých 18 letech v období revoluce roku 1848 po abdikaci Ferdinanda I., když byl celý dvůr nucen přesunout se do Čech. Ferdinand I. byl k abdikaci dohnán nevinným psychologickým trikem, poté co k němu promluvil jeho zesnulý otec a přesvědčil ho vzdát se vlády. Tuto službu však vykonal jen jistý lokaj se špetkou hereckého nadání.

Ačkoli měl František k armádě velmi kladný vztah, v bitvách se mu spíše nedařilo, čímž byla pohřbena i jeho představa o Rakousku jako prvořadé evropské velmoci stojící v čele německých států.

Nevydařené bitvy a svérázný přístup mu na popularitě nepřidaly a roku 1853 se ho dokonce pokusil zabít maďarský nacionalista János Libényi. Vláda mladého císaře měla spíše totalitární rysy a byla nazývána jako Bachův neoabsolutismus. Snažil se o posílení integrace Rakouska a stavěl se proti demokratizaci. Jedním z rozhodnutí, které mluví za vše bylo například deportování českého žurnalisty Karla Havlíčka Borovského do vyhnanství v Brixenu.

I když si podle historiků František Josef I. válku nepřál, byl na počátku první světové války jednou z klíčových osobností, zástupcem země, která se stala součástí Trojspolku – Rakousko-Uhersko, Prusko, Itálie. Císař zemřel na zápal plic v průběhu války.

Rodinný život

František měl 4 sourozence – Maxmiliána, Karla Ludvíka, Marii Annu a Ludvíka Viktora. Vztah s bratrem Maxmiliánem byl poněkud napjatý a v okamžiku, kdy se měl Maxmilián stát Mexickým císařem, musel ho František donutit vzdát se nároku na Rakouský trůn. Maxmilián byl pak v Mexiku zastřelen republikány.

S Františkem Josefem I. se také pojí příběh o císařovně Sissi. Císařovna Sissi neboli Alžběta Bavorská byla bavorská princezna, která císaře očarovala svou krásou a v roce 1854 si ji vzal za ženu. I když mezi nimi později došlo k odcizení, přivedli spolu na svět 4 děti a její vražda v roce 1898 ho velmi zarmoutila.

Císařovna Sissi

Císařovna Sissi

František Josef I. na zlaté minci

Zlatá mince František Josef I. proof vznikla při příležitosti výročí 120 let vlády tohoto významného panovníka. Tato minimince je uložená do repliky dobové pohlednice, která oslavovala půlstoletí habsburského císaře na trůnu a byla vydána vlastním nákladem Carlem Stellzigem, c. k. poštmistrem v Doubici v Čechách.

 

Replika dobové pohlednice se zasazenou mincí František Josef I.

Replika dobové pohlednice se zasazenou mincí František Josef I.

Na reverzní straně mince můžeme vidět známý portrét Františka Josefa I. od medailéra Davida Kružliaka a na averzní straně nezbytné atributy ostrova Niue, emitenta, který poskytuje zahraniční licenci k ražbě pamětních mincí České mincovny. Jsou jimi profil a jméno královny Alžběty II., ročník emise 2018 a nominální hodnota 5 DOLLARS (NZD).

 

Zlatá mince František Josef I. proof

Zlatá mince František Josef I. proof

Tato mince bude jistě velmi cenným kouskem ve vaší numismatické sbírce!

Share this Post