Rumcajs slaví padesáté narozeniny

Roku 1967 spatřil světlo světa a televizních obrazovek loupežník Rumcajs, kterého vytvořil Václav Čtvrtek a Radek Pilař. K této příležitosti mu Česká mincovna věnovala zlatou pamětní minci.

Pohádkové album pro pamětní minci Rumcajs.

Loupežník Rumcajs je jičínský švec. Jednoho dne si u něj nechal šít boty starosta Humpál. Rumcajs nedopatřením slovně urazil Humpálovu mohutnou nohu a proto byl vyhnán do lesa Řáholce. Zabydlel se v jeskyni a stal se loupežníkem. Později se k němu připojila i spanilá jičínská dívka Manka a jejich syn Cipísek.

Rumcajs se přátelí s lesní zvěří i ostatními lesními bytostmi. Často však bojuje proti nespravedlnostem, které páchají knížepán, kněžna a někdy dokonce i samotný císař.

Z náznaků v příběhu lze odvodit, že se odehrává v 60. letech 19. století. Císařovna se zde jmenuje Bětka, což je pravděpodobně Alžběta Bavorská, žena Františka Josefa I., která byla známá spíše jako Sisi. Je zde také zmíněná vojna s Pruskem, což odkazuje na bitvu u Hradce Králové v roce 1866. Objevuje se zde také postava pruského krále Fricka, která nejspíš odkazuje na Fridricha Viléma IV., který vládl Prusku v letech 1840–1861.

Autoři příběhu i mince

Autorem televizního příběhu je Václav Čtvrtek, který v Jičíně strávil celé své dětství. Ilustroval jej Radek Pilař, který založil obor animované tvorby na FAMU a je čestným občanem Jičína. Ilustraci Radka Pilaře přepracovala do reliéfu mince medailérka Irena Hradecká, DiS.

Reverzní strana pamětní mince Rumcajs.

Reverzní strana pamětní mince Rumcajs

 

Na reverzní straně mince je zobrazen Rumcajs, který v lesním podrostu na někoho houká. Zda se jedná o Cipíska nebo třeba vodníka Česílka, to necháme na vás. Na averzní straně mince je zobrazena panovnice Alžběta II., rok emise 2017 a nominální hodnota 5 DOLLARS (NZD), což jsou atributy ostrova Niue, který České mincovně umožňuje razit vlastní pamětní mince.

Averzní strana zlaté pamětní mince Rumcajs

Averzní strana pamětní mince Rumcajs

Share this Post