Pověst o českém lvovi

Pověst o českém lvovi

Česká republika používá od roku 1990 státní znak ve dvou variantách – velký státní znak a malý státní znak.

velký státní znak - In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg

Velký státní znak

Malý státní znak

Malý státní znak

Na obou těchto znacích je vyobrazen český lev, kterého taktéž naleznete na investiční minci České mincovny.

Jak se však doslat lev do českých zemí? O tom vypráví pověst o Bruncvíkovi.

 

Pověst o Bruncvíkovi a lvu

Podle pověsti se rozhodl Bruncvík vydat do světa, kde chtěl získat lva do svého znaku. Bruncvík byl synem českého knížete Žibřida, který dobyl pro zemi znak orlice. Během svých cest ho potkalo mnoho dobrodružství.

Když jednou putoval lesem, uslyšel hrozný řev. Vydal se k místu, odkud zvuk přicházel, a tam viděl, jak spolu bojuje saň a lev. Rozhodl se, že lvovi pomůže a začal sani utínat hlavy. Když saň přemohli, lev mu byl natolik vděčný, že jej následoval po zbytek jeho cesty.

Během svých putování našel i kouzelný meč, který sám sekal hlavy, když mu jeho pán poručil. Tento meč byl po jeho smrti zazděn do pilíře Karlova mostu a zde čeká na okamžik, kdy české zemi bude nejhůře, aby společně s blanickými rytíři a svatým Václavem posekali hlavy všem nepřátelům české země.

Socha Bruncvíka se lvem na Karlově mostě

Socha Bruncvíka se lvem na Karlově mostě

Jak to bylo ve skutečnosti?

Postava Bruncvíka z pověsti je odvozena pravděpodobně od postavy německých legend – Jindřicha Lva, který pocházel z Brušvíku a na svém hradě nechal vytvořit majestátní sochu brunšvického lva. Tento skutek pravděpodobně dal vzniknout i oné legendě.

Podle Dalimilovy kroniky získal český kníže Vladislav II. od Fridricha Barbarossy královský titul a současně s tím i erb stříbrného lva s jedním ocasem na červeném poli. Ani tento záznam však není faktický, protože už poslední třetině 12. století byl lev vyobrazen na mincích.

Lev jako heraldické znamení byl užíván již od roku 1213, kdy byl doložen na pečeti markraběte Vladislava Jindřicha. Tento otisk však není barevný, takže nelze dokázat, zda se jedná o stejného lva na červeném poli.

Jasný důkaz je však možné najít již v roce 1247, kdy jej přijal Přemysl Otakar II. jako své erbovní znamení. Když v roce 1253 zemřel jeho otec Václav I., ponechal si tento erb a začal jej používat jako znak českého krále.

S drobnými obměnami jej můžeme spatřit až doposud na státních symbolech a stejně tak i na investiční minci Český lev.

Investiční mince Český lev

Investiční mince Český lev

 

Share this Post