Svatá Barbora

Svatá Barbora

  Svatá Barbora je patronem: horníků sedláků architektů stavebních dělníků pokrývačů zedníků slévačů zvonů kovářů kameníků tesařů hrobníků zvoníků kuchařů řezníků dívek zajatců dělostřelectva hasičů umírajících Dále je také vzývána

Read More

Svatý Florián

Svatý Florián

Svatý Florián je patronem: hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů, pekařů a další profesí pracujících s ohněm. Je také vzýván jako ochránce: proti suchu, ohni, povodním, válce a neúrodě.   Život a

Read More