Alchymisté

Alchymie je předvědecký obor, který v sobě kombinuje prvky z fyziky, chemie, medicíny, astrologie a někdy také magie. Rozvíjí metody poznávání přírodních dějů, zaměřuje se se látkové a silové přeměny, stavbu a funkci těla a snaží se dosáhnout souvztažnosti mezi člověkem a přírodou.

Alchymisté se snažili dosáhnout tzv. Velkého díla (Opus magnum), tedy vyrobení Kamene mudrců, což je látka, která dokáže přeměnit běžný kov na zlato a současně také umožňuje připravit elixír života, který dokáže člověka omladit, učinit jej nesmrtelným nebo oživit již zemřelou bytost.

Alchymie je provozována i v současnosti a velmi často se dostává do sporu s klasickou vědou. Příčinou toho je, že neodlučitelnou součástí alchymie je spiritismus, vědecky sporné opakovatelnosti provedení pokusů, i fakt, že alchymie dává před fakty přednost filosofickým východiskům. Novodobí alchymisté velmi často užívají chemické experimenty a stále se snaží nalézt Kámen mudrců.

 

Alchymie na našem území

V českých zemích bylo nejvíce alchymistů za dob císaře Rudolfa II.

Tito alchymisté byli současně vědci zabývající se získáváním a zpracováním kovů a současně také filosofové. Historická alchymie měla nejasné kontury, ačkoliv bylo pátrání po Kamenu mudrců všem alchymistům společné, jejich postupy se značně rozcházely. Mezi alchymisty se nacházela mnoho podvodníků a šarlatánů. Přesto v té době byly tyto činnosti bezpečnější než čarodějnictví.

Nejznámější alchymisté na našem území jsou:

O Edwardu Kelley a Rudolfu II. jsme již psali v předchozím článku. Pročtěte si jej zde.

 

Edward Kelley

Alchymista Edward Kelley

Edward Kelley se narodil 1. srpna 1555 v anglickém Worcesteru a zemřel 1. listopadu 1597. Většinu svého života prožil na dvoře císaře Rudolfa II., pro kterého sloužil jako alchymista.

Roku 1582 vstoupil do alchymistických služeb Johna Dee, kterému namluvil, že dokáže mluvit s anděly.

Pokus o přijetí na císařský dvůr Kelleymu a Deeovi nevyšel. Mnozí historici se dnes domnívají, že byli vysláni z Anglie jako zvědi královny Alžběty I., což mohlo být příčinou nevlídného přijetí císařem.

Nedlouho poté byl Dee obviněn z čarodějnictví a společně uprchli ze země. Později se však vrátili na dvůr Viléma z Rožmberka, odkud se zvěsti o jejich alchymistickém umění donesly až k císaři, který jej vzal do služby.

Edward Kelley nebyl věhlasným pouze svým uměním, ale také zjevem. Podlouhlý obličej, dlouhé vlasy a vousy, vytvářely na mnohých dojem, že se jedná o černokněžníka. Kelley však svými vlasy zakrýval chybějící uši, které mu byly uříznuty za podvod v rodné Anglii.

Po šarvátce s dvorním úředníkem císaře, kterého Kelley zabil, však upadl v nemilost a byl vězněn. Po svých dvou neúspěšných pokusech o útěk byl chromý na obě nohy. Tuto neblahou situaci se rozhodl ukončit a pomocí smrtícího nápoje vykonal sebevraždu.

Život a dílo Magistra Kelleyho si můžete přečíst v článku Rudolf II. Habsburský a Magistr Kelley.

Česká mincovna vydává v roce 2019 zlatou minci, která tuto historicky významnou osobnost připomíná.

 

Zlatá mince Edward Kelley

Zlatá mince Edward Kelley

Zlatá mince Edward Kelley patří do sady čtyř zlatých mincí Alchymisté, které mají emisi v průběhu roku 2019. Jsou skvělým dárkem nejen pro milovníky alchymie, Kamen mudrců, ale také historie, kultury a událostí, které neodlučitelně patří k českému území.

 

John Dee

John Dee

John Dee

Narodil se 13. července 1527 v Londýně a zemřel nejasného data v roce 1609.

Byl významný alchymista, matematik, astrolog a okultista. Během svého života se stal rádcem krále Eduarda VI. a později i královny Alžběty I.

Do českých zemí přišel společně s Edwardem Kelleym. Císaři Rudolfovi II. věnoval společně s Kelleym zázračné černé zrcadlo, pomocí kterého mohl vidět na velké vzdálenosti a dokonce i slyšet, co si kdo přeje.

Na dvoře císaře však po krátkém působení upadl v nemilost, přesunul se tedy do Saska a odtud na dvůr Viléma z Rožmberka. Roku 1586 se vrátil zpět do Anglie, kde napsal několik spisů zaměřených na matematiku a astronomii a také působil jako rektor v Manchesteru.

Kamkoliv vkročil, budily obdiv jeho znalosti i experimenty, které prováděl. Přesto po návratu do Anglie však již znovu nedokázal vydobýt svoji slávu a zemřel v zapomnění.

Zlatá mince John Dee

Zlatá mince John Dee

Johna Dee vyobrazil na zlaté minci České mincovny akademický sochař Michal Vitanovský.

Zasoutěžte si s Českou mincovnou v luštění složitých alchymistických záhad a vyhrajte 4× zlaté mince Alchymisté, 3× stříbrné mince Staré Město a 3× stříbrná mince Slunce. Soutěž najedete na webu České mincovny trvá od 29. 4. 2019 do 9. 6. 2019.

 

Michal Sendivoj ze Skorska

Michal Sendivoj ze Skorska

Michal Sendivoj ze Skorska

Narodil se 2. února 1566 v Łukowica a zemřel  18. srpna 1636 v Kravařích.

Alchymií se začal zabývat již během svých studií, kde navázal mnoho kontaktů s dalšími alchymisty. Díky tomu se také záhy začal pohybovat na dvoře Rudolfa II.

Roku 1604 zde také údajně předvedl před očima císaře úspěšnou transmutaci, tedy přeměnu běžného kovu na zlato.

Během svého života publikovat mnoho alchymistických děl nejen v Praze, ale také v Paříži, Kolíně nad Rýnem či ve Štrasburku. Jeho práce byly známé nejen mezi jeho kolegy alchymisty, ale o několik let později je studovat například i Isaac Newton.

Velmi zbohatl a i po stavovském povstání zachoval přízeň Habsburkům, kterým půjčoval peníze. Ferdinand II. mu na oplátku věnoval Kravaře na Opavsku, kde také ve svých sedmdesáti letech zemřel.

I Michalovi Sendivojovi vytvořila Česká mincovna zlatou minci, která připomíná jeho dosažené úspěchy. Vychází v srpnu 2019 jako třetí ze čtyř zlatých mincí oslavující Alchymisty.

 

Bavor Rodovský z Hustířan

Bavor Rodovský z Hustířan

Bavor Rodovský z Hustířan

Narodil se roku 1526 a zemřel ve svých 73 letech v roce 1599. Byl jedním z nejvýznamnějších českých alchymistů, překladatelů a také kuchařů.

Kvůli nedostatku peněz nemohl jít studovat vysoké školy, proto se rozhodl své znalosti němčiny, latiny i řečtiny nabýt sám. Díky znalosti jazyků vzdělanců se mohl pustit do samostudia alchymie, astronomie, lékařství, matematiky i dalších oborů.

Pro alchymii byl natolik zapálen, že jí věnoval nejen všechen svůj čas, ale také majetek. Během svého života byl tedy i vězněn v Černé věži na Pražském hradě pro své dluhy. Odtud mu pomohl Vilém z Rožmberka, kterému sloužily jeho alchymické znalosti. Později se jako nájemný alchymista dostal i na dvůr císaře Rudolfa II.

Sepsal několik spisů, které patří k nejkvalitnějším dílům české alchymie, překládal díla cizojazyčná a vydal také knihu receptů s názvem Kuchařství, to je knížka o rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti mají.

I tomuto výjimečnému alchymistovi vydává Česká mincovna zlatou minci v sérii Alchymisté – Bavor Rodovský z Hustířan. Jako poslední ze série vychází v září 2019.

 

Všechny mince z této překrásné série navrhl akademický sochař Michal Vitanovský. Koupí této série či jednotlivých zlatých mincí můžete obdivovat minulou slávu alchymie, krásu rukodělného umění významného českého sochaře, ale také jedinečné atraktivní balení vyvedené ve stylu alchymistického zápisníku.

Balení zlatých mincí Alchymisté ve formě alchymistického zápisníku

Balení zlatých mincí Alchymisté ve formě alchymistického zápisníku

 

Zasoutěžte si s Českou mincovnou v luštění složitých alchymistických záhad a vyhrajte 4× zlaté mince Alchymisté, 3× stříbrné mince Staré Město a 3× stříbrná mince Slunce. Soutěž najedete na webu České mincovny trvá od 29. 4. 2019 do 9. 6. 2019.

Share this Post