Dobrovolníci tu jsou navzdory všemu, bez nich se neobejdeme

Po dvouleté covidové pauze se v Libereckém kraji první květnové úterý udělovala už po desáté Křesadla. Hlavním cílem ceny Křesadlo, které uděluje téměř v každém kraji organizace Hestia, je ocenit práci dobrovolníků, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Letos se k tradičnímu partnerovi akce Severočeským vodovodům a kanalizacím přidala i jablonecká Česká mincovna.

„Je to ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Dobrovolně a nezištně,“ zaznělo v úvodu večera, který hostilo KC 101010 ve Vratislavicích. O tom, komu bude náležet Křesadlo, rozhoduje nezávislá porota a rozhodně neměla ani tentokrát jednoduchý úkol vybrat ze dvou desítek nominovaných dobrovolníků vítěze. „Mám velkou radost, že jsme nakonec vybrali šest diametrálně odlišných oblastí a činností. Úctu a poděkování si ale zaslouží všichni,“ zhodnotil za pořadatele Michal Dufek, ředitel Komunitního střediska Kontakt Liberec. Záštitu nad večerem převzal hejtman Martin Půta a primátor Liberce Jaroslav Zámečník, oba pánové se také osobně zúčastnili.

Tento ročník byl v drtivém zastoupení žen v poměru 5:1. „Ony ty ženy mají pečovatelství proti nám mužům tak nějak víc v krvi,“ zažertoval moderátor Ondra Vodný. Novými držiteli ceny Křesadlo na večeru dobrých skutků se stali: Marie Syrohová, Lenka Klimentová, Adéla Klímová, Lucie Fürstová, Jarmila Kroupová a Vladimír Ladys Drška.

Všem vítězům věnovala Česká mincovna s drobnými dárky také stříbrnou uncovou medaili Děkujeme. „Právě ta vznikla v době nástupu covidu jako poděkování pro ty, kteří na všech úrovních pomáhali nezištně ostatním. Svůj smysl má medaile s portrétem Florence Nightingaleové a symbolem Červeného kříže stále. Dnes je doba ještě zlejší, než bychom si kdy pomysleli,“ uvedl marketingový manažer mincovny Jaroslav Černý.

Tentokrát byl jubilejní slavnostní večer i pro všechny vítěze za předcházejících devět ročníků. „Byl to výborný nápad, abych přišli všichni. Moc hezky jsme si večer užili, teď jsme se moc nevídali, bylo hodně práce,“ pochválila jedna z pozvaných vítězek. Atmosféru večera dotvořil i bohatý program. Vystoupil talentovaný sedmnáctiletý houslista Daniel Matějča, taneční skupina Street Beast, Caopoeira Liberec a závěr patřil operní pěvkyni Věře Poláchové a harfistce Markétě Doubravské, které spolu tvoří HarpeDuo.

Marie Syrohová – pohádková babička

Paní Marie pomáhala mateřské školce Hvězdička a Komunitnímu středisku Kontakt rozjet nový dobrovolnický projekt „Babičky čtou pohádky dětem v MŠ“. Do mateřské skoly dochází už čtvrtým rokem pravidelně každou středu číst dětem pohádky před odpoledním spaním. U dětí i učitelek je oblíbená svým osobitým přístupem, stylem čtení a také tím, že nosí stále nové pohádky a příběhy. Šíří kolem sebe optimismus, dobrou nálad, srší energií a vtipem. Paní Marie ráda peče a svými dobrotami při svých pravidelných návštěvách dělá radost učitelkám. Kromě čtení pohádek dětem se zapojuje do ostatních aktivit pořádaných střediskem Kontakt. Pravidelně jednou týdně chodí hrát kuželky, kde patří k nejlepším. Dvakrát týdně pak hraje stolní tenis. I svým vzhledem je paní Marie mimořádná, vždy nápaditě oblečená s úžasnými doplňky, které se dětem líbí.

Na cenu Křesadlo Marii Syrohovou navrhla ředitelka mateřské školy Hvězdička Veronika Chramostová.

Lenka Klimentová – Kapitánka „Krvavého letadla“

Paní Lenka se o problematiku dárcovství krve zajímala už jako novinářka. Když se před deseti lety stala členkou Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou spolupracovala s Transfúzním oddělením v Liberci na prezentačních článcích, fotografiích a videích. Sama patří k dobrovolným dárcům krve, na svém kontě má přes 145 odběrů. Při jednom odběru se ujala prvodárce, který byl z nového prostředí trochu nervózní a vysvětlila mu, jak to na transfúzní stanici funguje a co ho čeká. Na rozloučenou jí řekl: „Vy byste tady měla být průvodce“ … a tím to všechno začalo. Proč právě název „Krvavé letadlo“? Paní Lenka několikrát do roka doprovází zájemce k prvnímu odběru krve, přiveze jejna místo, provede celý procesem a po odběru jej zase odveze domů. Každý nováček, při své příští návštěvě, přivede s sebou dalšího nového dárce, to je totiž podmínkou. Dnes paní Lenka pracuje v České mincovně, kde je autorkou charitativního projektu „Florence“. V souvislosti s nouzovým stavem a vlnou pomoci dobrovolníků pod hlavičkou ČČK vznikly medaile „Děkujeme“. Část výtěžku z jejich prodeje jde na konto Českého červeného kříže České republiky do Fond humanity.

Na cenu Křesadlo Lenku Klimentovou navrhl její současný vedoucí a prvodárce Jaroslav Černý.

Adéla Klímová – liberecká „Dobroteta“

Paní Adéla začínala s organizováním pomoci potřebným už v roce 2012, po narození syna Vojty. V klubu maminek dostaly nápad pomáhat rodičům předčasně narozených miminek. Téhož roku z klubu vznikl charitativní projekt „Dobrotety“  a byly vyhlášeny první sbírky pro neonatologická oddělení nemocnic a rychle se záběr rozšířil na další organizace v rámci celé ČR. V současné době se činnost libereckých dobrotet, což je skupina 5 dobrovolnic, zaměřuje na přímou materiální pomoc sociálně slabým rodinám a samoživitelům. Paní Adéla je ta, která činnost koordinuje, jedná s rodinami i organizacemi a zprostředkovává materiální pomoc od dárců pro potřebné. Letos opět realizují nápad, společně s podporovateli – zajištění dárků pro děti ze sociálně slabých rodin a dětských domovů. Paní Adéla kromě zaměstnání v soukromé firmě, organizaci pomoci prostřednictvím dobrotet, péči o syna, dochází jako asistentka do poradny libereckého Bílého kruhu bezpečí, který poskytuje pomoc obětem trestných činů. V Liberci Dobrotety dlouhodobě, od svého založení, spolupracují s oddělením dětské psychiatrie Nemocnice Liberec a Dětským centrem Sluníčko v Liberci, kam dodávají materiální pomoc od dárců.

Na ocenění Křesadlo Adélu Klímovou navrhla kolegyně dobroteta Jitka Štěpánková.

Lucie Fűrstová – zprostředkovatelka radosti

Paní Lucie byla redaktorkou Českého rozhlasu Liberec. V rámci své práce se věnovala také sociálním tématům. Příběhy umí poutavě zpracovat a vyprávět veřejnosti. Nezůstává však pouze u vyprávění, ale přesto, že volného času vedle náročné práce a rodiny moc nemá, zapojuje se do pomoci potřebným aktivně. Při vypuknutí pandemie coronaviru založila facebookovou skupinu „Dobrovolníci pomáhají v Libereckém kraji“. Dobrý nápad měl obrovský úspěch a už druhý den měla skupina několik stovek členů, nadšených dobrovolníků, kteří nabízeli svoji pomoc. Ať už to bylo šití roušek, vysvětlování měnících se vládních opatření, shánění látek nebo zajišťování oprav strojů. Paní Lucie nad celou skupinou držela ochrannou ruku a zajišťovala koordinaci, logistiku a doručování dodávek. V době nouzového stavu kvůli možné nákaze není možné, aby do domova pro seniory přijelo za dopoledne deset lidí. Když začala první vlna epidemie opadat, zájem facebookovou skupinu neklesl a přesunul se jinam. Namísto šití roušek se přidávají dobrovolníci i organizace a nabízejí pomoc těm, kdo jsou v nouzi. A tak jeden nápad plodí další a vše se vyvíjí. Většina pomoci není hodnotitelná finančně, ale přináší velkou radost oběma stranám, obdarovaným i dárcům. Paní Lucie je také dárkyní a propagátorkou darování krve, členkou Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, angažuje se v rámci organizace Dobrotety.

Na cenu Křesadlo ji navrhla tajemnice Židovské obce Liberec Lea Květ.

Jarmila Kroupová – kadeřnice seniorů

Paní Jarmila začínala svoji dobrovolnickou činnost před deseti lety v dobrovolnickém centru Dobromysl, které organizuje činnost dobrovolníků při Krajské nemocnici Liberec. Jak sama říká: „Dobromysl mi změnila život“, opustila práci v administrativě a stala se profesionální ošetřovatelkou. Přes velké pracovní vytížení si najde volný čas a pokračuje ve spolupráci s Dobromyslem. Jako dlouholetá stálice mezi dobrovolníky pravidelně navštěvuje oddělení následné péče. Zde se etablovala jako kadeřnice a na její služby se klienti musí, pro velký zájem, předem objednávat. Úpravou účesů to nekončí, seniorům dělá radost už svou přítomností a vlídným slovem. Její návštěva na pokojích je vždy malým svátkem pro všechny přítomné a klienti se na ní těší.

Jarmilu Kroupovou na cenu Křesadlo navrhla koordinátorka dobrovolníku Krajské nemocnice Liberec Václava Fotrová.

Vladimír „LADYS“ Držka – všestranný lidový umělec

Pan Vladimír má všeobecné umělecké nadání, které si v žádném případě nenechává pro sebe. Již před několika lety ztvárnil nezapomenutelné dominanty naší obce, které zdobily obecní zasedací místnost. Malováním obrazů nekončí, jeho „záběr“ je mnohem širší. Vede kroniku amatérských závodů na kolech, které sám zakládal a dodnes se aktivně účastní, v zimě prohání mladší kolegy na běžkách. Vrací život nalezeným předmětům tím, že je použije ve svých uměleckých performancích. V roce 2014 z vlastního popudu vytvořil podle návrhu akademického sochaře Vlastislava Housy znak obce Plavy – vodní kolo. Vodní kolo je umístěno v centru obce, bylo slavnostně odhaleno a vysvěceno farářem při obecních slavnostech a dodnes se na návsi točí. V loňském roce realizoval další svůj nápad a v nově opravené Sokolovně během čtyř měsíců práce, kdy nikdo z obce netušil, jaký bude výsledek, vybudoval rozhlednu. V budově, která umístěna v údolí na pomezí Jizerských hor, Krkonoš a Železnobrodské vrchoviny, vystoupáte po 32 točitých schodech na rozhlednu. Vtip a krása spočívá v tom, že pohledy na všechny čtyři světové strany až k nejvzdálenějšímu horizontu jsou výstižně namalované.

Na Křesadlo jej nominoval starosta obce Plavy Milan Hloušek.

Share this Post