Výrobný proces mincí Českej mincovne


Čo všetko sa odohráva, kým z prvotného nápadu vznikne finálna minca? Proces výroby každej mince je veľmi živý mechanizmus, ktorý nikdy nie je rovnaký, mení sa podľa unikátnych potrieb každej mince. Dnes sa spolu pozrieme na výrobu mincí pod drobnohľadom, ktorý nám prezradí základné kroky pri ich vzniku.

Medailér je dušou mince

Maliar, výtvarník, grafik či sochár. On je tvorcom predlohy, ktorá sa bude raziť ako finálna podoba mince. V aktuálnej dobe si už môže pomôcť digitálnou technológiou, vždy ale zostáva jeho úlohou vymodelovať reliéf, či už štandardne do hliny alebo rovno do sadry. Pri výrobe replík historických mincí sa používa silikónový kaučuk, do ktorého sa predloha odtlačí, následne sa namočí do toluénu, aplikuje sa sadra, kde po jej zaschnutí sa odliatok nanovo prenáša na kaučuk a proces je nutné opakovať dovtedy, kým nie je dosiahnutý požadovaný výsledok.

Druhým krokom je redukcia

Akýkoľvek model mince sa následne musí zredukovať, čiže sa jeho zmenšenina bude pretvárať postupne do budúcej kovovej formy. Laserová technológia umožní prenos do digitálnej podoby, ktorá je ľahšie upraviteľná. Finálne dáta potom vygravíruje počítačom riadený stroj do oceľového valca. Mnohokrát sa používa aj tradičná metóda, kde sa model prenáša priamo do oceľového valca, ale tu je nutné použiť silikónový odliatok a živicovú kópiu modelu zo sadry. Táto metóda je bezpečná, keďže nemôže byť akokoľvek zneužitá v rámci krádeže a zneužitia digitálnych dát.

Výroba razidla

Po dokončení vyššie uvedených procesov vzniká zmenšený obraz modelu, z ktorého sa vyrába razidlo. Tu vstúpi do hry rytec. Jeho rytecké práce odstránia drobné nedokonalosti a samotná redukcia vstupuje do ďalšieho procesu spracovania. Odtlačok putuje do ďalšieho oceľového valca, čím vznikne prevrátený obraz mince – negatív a potom sa na ďalšom oceľovom valci vytvorí odtlačok – pozitív, ktorý bude slúžiť ako budúce razidlo.

Kvalita proof

Zrkadlovo lesklá plocha a matný reliéf. Tento efekt sa nazýva proof a je výsledkom špeciálnej úpravy razidiel. Pri tomto procese sa používajú špeciálne nástroje a diamantová pasta. Plocha upraveného razidla sa prekryje páskou, aby vypuklé kontúry zostali matné a zbytok sa ešte dohladí pieskom, kde sa docieli efekt lesklého povrchu.

Finálne razenie mincí

Špeciálne lisovacie prístroje, na ktorých sú upnuté tri základné nástroje – lícové, rubové razidlo a lisovací krúžok zabezpečia obvodový tvar. Lis bežne zvládne vyraziť 13 kusov mincí za sekundu, vyvinie pritom tlak až 150 ton a pri výrobe pamätných mincí z platiny sa táto sila presunie na neuveriteľných viac ako 600 ton. Každá minca má svoju cestu a preto je k nej rovnako dôsledne aj pristupované. Dôsledne na dohliada na ich skladovanie a aj prepravu, aby aj tá vaša minca prišla k vám domov ako nová a neustále trvácna hodnota, ktorá odolá času.

Share this Post