Česká mincovňa zblízka – s akými základnými pojmami sa pri minciach stretnete?

Mincovníctvo je skutočná veda a jeho čaro siaha až do dávnej minulosti, kedy boli vyrobené prvé obeživá. Česká mincovňa vám v tomto blogu predstaví výber zo základných pojmov, ktoré definujú bohatý svet pre zberateľov alebo investorov do zlata a drahých kovov. Prvou a dôležitou zásadou pri kúpe je overenie si certifikátu autentickosti, kde tento dokument mapuje pravosť a parametre daného produktu.

Minc je štandardné kovové platidlo danej krajiny a vydáva ich príslušná národná banka. Mince môže vydať aj súkromná spoločnosť alebo iný subjekt, čo sa označuje pojmom emitent. Mince sú teda obeživo a zároveň mince plnia aj investičnú a pamätnú funkciu. Sú definované nominálnou hodnotou, ktorú určuje štát a ručí za ňu, rokom vydania, štátnym znakom alebo názvom krajiny. Predná lícová strana mince sa nazýva averz, zadná rubová strana je známa pod pojmom reverz. Mince majú plochu a reliéf, čo je v podstate rovina a jedinečný motív každej mince, čo znamená, že  tak z mince vystupujú jednotlivé detaily. Rovnako na minciach nájdete značku mincovne, je to v podstate podpis mincovne, ktorá konkrétnu mincu vyrazila a značku autora, ktorý ju vytvoril. Každá minca je súčasťou emisného nákladu, čo je definícia maximálneho množstva, ktoré bude vyprodukované.

Medaila je dobre známa a vnímaná ako ocenenie, pamätné medaile sa síce na mince ponášajú, ale nedisponujú nominálnou hodnotou a nie sú teda oficiálnym platidlom.

Dôležitým faktorom je rýdzosť, čo je údaj, ktorý číslom definuje pomer obsahu drahého kovu v zliatine. Na Slovensku sa riadime puncovým zákonom a z neho plynie povinnosť označovania rýdzosti a potvrdení puncom. Ďalším známym a dôležitým pojmom je trójska unca a je to základná jednotka váhy pre obchodovanie s drahými kovmi. 1 trójska unca má 31,1034768 gramov.

Vo svete mincí alebo medailí určite hrá veľkú rolu kvalita. Tu delíme na bežnú, kde sa štandardne mince razia za pomoci klasického razidla a vyznačujú sa matnosťou svojho povrchu. Ďalej nasleduje proof kvalita, kde sa používajú špeciálne leštené razidlá a tak má minca lesklú a dokonalú plochu a jej reliéf je matný. Poslednou kategóriou je reverse proof, kde je plocha mincí matná a samotný reliéf je zrkadlovo jasný a lesklý.

Česká mincovňa má dlhoročnú tradíciu a poskytuje veľké možnosti pri výbere produktov, ktoré sú top triedou v oblasti numizmatiky a investovania do drahých kovov a cenín. Veríme, že sú vám teraz už niektoré pojmy z oblasti numizmatov jasnejšie a že tiež podľahnete čaru hodnôt, ktoré sú večné, rovnako ako my.

Share this Post