Pamätné mince Českej mincovne

Vedeli ste, že existujú rôzne druhy mincí? Mince obežné, investičné či pamätné…každý druh má svoje charakteristické vlastnosti a účel. V tomto blogu spoločne odhalíme tajomstvá pamätných mincí Českej mincovne.

Charakteristika pamätných mincí

Pôvodné obchodné označenie bolo “Smart mince”, ktoré sa v roku 2017 prestalo používať a odvtedy je platným názvom pamätné mince Českej mincovne. Pod týmto názvom razíme množstvo vlastných pamätných artiklov so zahraničnou licenciou. Pamätné mince sú kombináciou plnohodnotných platidiel a zberateľských produktov.

Kombinujú v sebe výhody mincí a pamätných medailí:

  • výhody mincí: nominálna hodnota a daňový režim s nulovou sadzbou DPH (v prípade razieb zo zlata)
  • výhody pamätných medailí: nízke, exkluzívne emisie a umelecky spracované pestré motívy.

Emitent pamätných mincí a jeho náležitosti

Viete kto sú emitenti? Sú to jednoducho, vydavatelia mincí. Licenciu na vydávanie našich pamätných mincí poskytujú zahraničné subjekty (na základe zmluv) – konkrétne sú to tichomorské ostrovy Niue, Samoa, Tuvalu a Fiji. Preto musia, vyplývajúc zo zákona, obsahovať averzné strany všetkých týchto razieb príslušné štátne náležitosti. Vďaka meniacim sa trendom v bankovníctve a mincovníctve môžu v oblasti pamätných mincí Českej mincovne pribúdať aj ďalší noví emitenti.

Averzné strany pamätných mincí, ako môžete vidieť aj na obrázku nižšie, musia obsahovať nasledovné náležitosti:

  • letopočet emisie,
  • nominálna hodnota,
  • názov štátu, ktorý je emitentom,
  • štátny symbol.

Na mnohých averzných stranách našich pamätných mincí môžete vidieť portrét kráľovnej Alžbety II., ktorá je panovníčkou Commonwealthu. V niektorých štátoch je možné namiesto jej portrétu uviesť štátny znak, alebo portrét doplniť znakom, v závislosti od zákonov danej krajiny.

Nominálna hodnota

Na averznej strane pamätných mincí je vyrazená ich nominálna hodnota, teda suma, ktorú jej majiteľ obdrží v prípade, že si chce mincu vymeniť v centrálnej banke. Predajná cena je odlišná od nominálnej hodnoty– je vyššia vďaka použitému kovu, umeleckému spracovaniu a limitovanej emisii.

Rýdzosť kovu

Pamätné mince Českej mincovne sú vyrábané z drahých kovov najvyššej možnej rýdzosti- zo zlata, označovaného “999,9/1000”, zo striebra, označovaného 999,9/1000 a z platiny, rovnako označovanej „999/1000”. Tento údaj nájdete vždy vyrazený priamo na minci alebo zaznamenaný v certifikáte pravosti.

Prevedenie “proof”

Pamätné mince v prevedení “proof” sú razby, vyrobené pomocou špeciálnych leštených razidiel so zrkadlovou lesklou plochou a matným reliéfom. Vybratie mince v úprave “proof” z ochranného obalu znehodnotí úpravu mince kvôli prachu, dotyku a oxidácii, preto sa neodporúča s mincou neodborne manipulovať. Jej krásu si predsa môžete vychutnať aj cez priehľadný obal.

Na našom e-shope a v našich predajniach nájdete množstvo krásnych pamätných mincí, výber je iba na vás!

Share this Post