Investiční mince Český lev

První ryze investiční mince České mincovny byla uvedena na český trh v roce 2017.

Investiční mince Český lev

Investiční mince Český lev

Mince Český lev je první ryze investiční mincí České mincovny, která splňuje světově uznávané parametry bullion coin. Tyto parametry nejsou nikterak sjednocené, ale ve většině zemí je za bullion coin považována mince, která je:

  • ražená z drahého kovu
  • ražená po roce 1800
  • ryzost nikdy neklesne pod 900/1000
  • obvykle ražená  v násobcích nebo dílech unce
  • premium pokrývá pouze náklady na výrobu mince
  • nemá uměleckou nebo sběratelskou hodnotu
  • zlaté bullion coin jsou osvobozené od DPH
  • mince je jednoduše obchodovatelná
  • hodnota bullion coin nemá vliv její stav

Bullion coin ve většině případů také splňuje další standard – je legálním platidlem v zemi, ve které byla vydána. Mince Český lev tuto poslední podmínku nesplňuje, ale obecně u investičních mincí je nejdůležitějším faktorem ryzost kovu a adekvátní premium. Oba tyto faktory investiční mince Český lev splňuje.

Návrh mince

Autory mince Český lev jsou Jaroslav Bejvl a Asamat Baltaev. Jaroslav Bejvl byl mimořádně talentovaný výtvarník, medailér s širokým záběrem – mimo jiné v roce 2012 navrhl zlatou uncovou minci Zlatá Bula Sicilská pro ČNB a byl také hlavní návrhář lustrů pro společnost Preciosa. S Českou mincovnou spolupracoval po dlouhá léta a pro tuto investiční minci zpracovával koncept. Bohužel zemřel dříve, než jej stačil dokončit.

Jeho kresebné návrhy převzal mladý a stejně talentovaný výtvarník Asamat Baltaev, který návrh mince dokončil jako poctu dílu i životu Jaroslava Bejvla.

Share this Post